In Engeland regent het rechtszaken. Slachtoffers van de genderideologie klagen klinieken aan.

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1144935/in-engeland-regent-het-rechtszaken-over-gender

De Britse transgender Keira Bell (in het midden), hier op archiefbeeld uit december 2020, spande een rechtszaak aan tegen het verstrekken van puberteitsremmers aan jongeren onder de zestien.

OPINIE De ontwikkelingen rondom genderbehandelingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen ons helpen niet dezelfde fouten te maken.

Voor een blik in onze nabije toekomst hoeven we vaak maar naar het westen te kijken: veel maatschappelijke en andere trends zien we in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al een aantal jaren eerder ontstaan voordat ze op het vasteland van Europa aankomen.

Zo is ook de spectaculaire toename van genderbehandelingen die we de laatste jaren zien al jaren eerder begonnen in Amerika en Engeland.

Omdat het om zeer ingrijpende behandelingen gaat, waarvan langetermijneffecten nog goeddeels onbekend zijn, zouden we met argusogen naar het westen moeten kijken. Wat staat ons te wachten?

Eerst is sluitend wetenschappelijk bewijs nodig.

Chirurgische en hormonale behandelingen van mensen die werden geboren met een afwijking in de geslachtsontwikkeling kennen we al veel langer. Dit was en is nog steeds een zeldzaamheid. Wat de resultaten zullen zijn nu we deze behandelingen toepassen op enorme aantallen jonge mensen, met name meisjes, zonder medische diagnose, is een interessante vraag.

Op maatschappelijk vlak lijken er sneller conclusies te worden getrokken dan op medisch-wetenschappelijk vlak. In Engeland regent het rechtszaken van ouders en hun kinderen die, zonder gedegen onderzoek of diagnose, onomkeerbare behandelingen ondergingen in de Tavistock Gender Clinic. Ondertussen praten we in Nederland over het afschaffen van het vereiste professionele onderzoek voorafgaand aan juridische geslachtsverandering.

Voorstanders van deze nieuwe transgenderwet stellen dat deze juridische geslachtsverandering niets te maken heeft met de bijbehorende medische behandelingen. In de aanklachten tegen de Engelse genderkliniek lezen we echter dat daar sprake was van een ‘…voornamelijk bevestigende, niet-exploratieve benadering, vaak gedreven door verwachtingen van kind en ouders en de mate van sociale transitie die al doorgemaakt was’.

Sociale transitie zonder onderzoek of begeleiding leidt wel degelijk tot meer medische transities met minder onderzoek en begeleiding, met alle gevolgen van dien. Ook in de Verenigde Staten en overigens ook in Australië worden zogenaamde ‘class action lawsuits’ gevoerd waarbij duizenden slachtoffers tezamen een genderkliniek aansprakelijk stellen. Een van de aanklachten luidt dat er medicatie wordt voorgeschreven als ‘veilig’ en ‘met geheel omkeerbare effecten’ terwijl daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Een ander punt van kritiek is dat deze medicatie effect op de hersenontwikkeling heeft waardoor de keuzes van een kind omtrent verdere behandelingen beïnvloed kunnen worden.

Laten we in Nederland ons voordeel doen met deze kennis en niet dezelfde fouten maken als onze westerburen.

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *