De Nederlandse democratie is ziek.

Het gaat niet goed met de democratie in Nederland. Eén voor één komen alle symptomen van haar naderend einde voorbij maar we lijken het niet op te merken. In de medische wereld zijn voor het stellen van een syndroomdiagnose vaak enkele hoofdsymptomen of meerdere nevensymptomen nodig. Een hoofdsymptoom van het einde van de democratie manifesteerde zich recentelijk: de zittende regering maakt wetten om andere politieke partijen te verbieden1. Het is fascinerend om te zien hoe deze aardverschuiving plaatsvind zonder noemenswaardige ophef. Enkele opinie-artikelen in een paar kranten, enig protest van oppositiepartijen wat simpelweg genegeerd wordt, en dat is het wel. De Nederlander blijft binnen zitten, er wordt niet geprotesteerd op straat. De kranten schrijven alweeer over de gasprijs of nog steeds over ‘long covid’.

Zoals altijd in de geschiedenis worden dit soort wetten uitgelegd als ‘bescherming’ van de maatschappij. De machthebber weet het beste wat wel of niet goed is voor het volk en beslist aldus. Zoals altijd in de geschiedenis denkt men ‘ach, het zal toch wel loslopen?’ en worden zij die waarschuwen als zwartkijkers weggezet. Van zwartkijkers houden we niet, ze dwingen ons tot nadenken, tot realisme, we worden er zenuwachtig van. Gelukkig hebben we twee termen tot onze beschikking om niet verder te hoeven nadenken: wappie en complotdenker. Woorden zijn een machtig wapen en deze twee zijn ultiem.

De combinatie van symptomen maakt de diagnose. Eén symptoom is zelden voldoende. Als een onafhankelijke partij zou kunnen bepalen welke partij wel en welke niet verboden moet worden, was er wellicht nog niet veel verloren. Hier komen we bij een nevensymptoom wat al langer bestaat: de macht die de regering uitoefent via de rechterlijke macht. Het verhaal luidt: wij gaan als politici echt niet bepalen welke partij verboden wordt, dat laten we over aan de rechter. Het probleem is dat het grootste deel van de rechters uit de gelederen komt van de regerende partijen.  Met name van een partij die slechts 12 van de 150 zetels zou krijgen bij verkiezingen2 en die groot voorstander3 is van het verbieden van partijen: D66. Er is vrijwel geen enkele rechter uit de achterban van de PVV, een partij die genoemd wordt als kandidaat om verboden te worden maar bij verkiezingen steevast de tweede partij van het land is.

Een ander nevensymptoom, dat we ook kennen uit de geschiedenis4–7, is het gebruik van volksgezondheid en angst voor ziekten om politieke doelen te behalen. Opnieuw met het narratief van het beschermen van het volk wordt de mogelijkheid tot verregaande vrijheidsbeperkingen in wetten vastgelegd. Ook nadat blijkt dat het gezondheidsrisico meevalt en de situatie medisch gezien weer de oude is, wordt deze macht niet teruggedraaid maar juist dieper wettelijk verankerd.

Een vierde symptoom van het einde van de democratie is er ééntje rechtstreeks uit het dictator’s draaiboek: controle over de media. Enerzijds is er belangenverstrengeling met, en zelfs directe controle over de NPO. Kopstukken uit de D66 krijgen, ondanks disfunctioneren, hoge posities binnen de NPO. D66-kamerleden hebben directe zeggenschap over de inhoud van NPO-uitzendingen over D66-ministers. Anderzijds blijkt uit WOB-verzoeken dat het ministerie over de grote media spreekt als ‘steunpilaren’ die ingezet kunnen worden om het overheidsbeleid uit te dragen. Er bleken zelfs wekelijke vergaderingen te zijn waarin regeringsleden journalisten vertelden hoe hun beleid uitgedragen diende te worden.(?citatie?) Fascinerend is het dat ook dit soort schokkende openbaringen het oppervlak amper bereiken, laat staan rimpeling veroorzaken.

Een vijfde symptoom van het naderend einde van de democratie is het feit dat een groot deel van de macht uit handen van de gekozen volksvertegenwoordigers is genomen en beland is bij oncontroleerbare, niet verkozen instanties en personen. Op supranationaal niveau is de EU het meest kwalijke voorbeeld8. Op nationaal niveau hebben niet-verkozen organen als burgemeesters, NCTV, maar ook OMT en RIVM, meer macht dan de democratisch verkozen bestuurders. 

In het geval van de EU konden we de afgelopen maanden en glimp opvangen van de meest gevaarlijke ontwikkeling voor de democratie: de afbraak van de vrijheid van meningsuiting. Al langer zien we met name op het linkse eind van het politieke spectrum de drang om onwelgevallige meningen te onderdrukken. Dit bereikte een hoogtepunt toen Musk verkondigde de censuur vanuit Silicon Valley op Twitter te zullen afbreken. Hij wil absolute vrijheid van meningsuiting. De paniek sloeg toe in Brussel. Direct werd er gedreigd met sancties en zelfs verbieden van het hele platform in Europa als Musk zich niet aan de Brusselse censuur zou onderwerpen9–12. (Andere landen waar Twitter door de overheid werd geblokkeerd zijn China, Iran, Noord Korea, Rusland, Turkmenistan, Uzbekistan, en tijdelijk in Egypte, Nigeria en Turkije.) “On aura le contrôle, l’accès et on ne pourra plus dire n’importe quoi” aldus Breton van de Europese Comissie13. De wet waarmee de EU dit kan afdwingen werd door de Europese Commissie al openbaar gemaakt14 weken voordat de stemming in het Europees Parlement plaatsvond. Tenslotte slechts een formaliteit.

Dan een laatste ontwikkeling, sluipender en minder zichtbaar dan de eerder genoemde ontwikkelingen, is de minachting die de machthebber (ambtenaren en regering) heeft voor de periferie en de primaire sector. In dictaturen loont het om zo dicht mogelijk tegen de machthebber aan te schurken. De beste manier om armoede te ontstijgen is vaak het bemachtigen van een ‘overheidsbaantje’. De belastingen die de arbeiders en boeren betalen komen binnen bij de machthebber en worden van daaruit herverdeeld. Hoe verder van het machtscentrum, hoe kleiner de bedragen zijn die aan de strijkstok kunnen blijven hangen. De top van de piramide kijkt minachtend neer op de basis waar de piramide op rust, de arme stakkers die slechts betalen en niet profiteren. 

In Nederland zien we hetzelfde gebeuren. Wanneer die periferie vervolgens protesteert wordt dat in Den Haag betiteld als ‘anti-overheidsextremisme‘.15 Trouw kopte onlangs ‘In Noord-Nederland is de extremist zelden een jihadist‘.16 De periferie betaalt voor de problemen die Den Haag veroorzaakt. Het stikstofprobleem, veroorzaakt door ongecontroleerde bevolkingsgroei en een Europese wet, wordt afgeschoven op de koeien. Dat er daarvan nog precies evenveel in Nederland zijn als 50 jaar geleden negeert men. De populatie mensen echter groeit gestaag door. Als dat door natuurlijke aanwas zou gebeuren, dan zou dat niet aan de overheid te wijten zijn. Met een geboortecijfer van 1.53 kind per vrouw krimpt de Nederlandse bevolking echter. De groei wordt puur veroorzaakt door immigratie, voornamelijk uit Europa. Ook dit is een gevolg, of een teken, van de afbraak van de democratie. Al decennia lang vindt het volk Nederland vol. In 2015 vond 92% (!) van de bevolking dat Nederland vol is en dat er geen migranten meer bij moeten komen17. Toch weigert Den Haag al decennia ook maar enig beleid te maken op de omvang van de bevolking of van de immigratiestroom. Sinds een aantal jaren met het excuus dat ze niet anders kan omdat Brussel hier over beslist.  

Ook de lasten van een ander probleem, onvoldoende huisvesting voor vluchtelingen, worden op de periferie afgewenteld. Zo ver van Den Haag als mogelijk worden inhumane toestanden in concentratiekampen gecreëerd. Ter Apel, Zoutkamp, verder weg kan binnen Nederland niet. Het gaat hier vaak om groepen vluchtelingen die meer dan half zo groot zijn als de lokale populatie. Die wordt, wanneer ze net als de overheid zelf de migrantnen niet in hun woonplaats wil hebben, neerbuigend als achterlijk racistisch weggezet18

Waar de overheid ophoudt een dienende volksvertegenwoordiger te zijn, en begint het volk als vijand te zien, eindigt de democratie. Zolang het protesterende deel van de bevolking echter klein genoeg is, vormt het geen bedreiging voor de macht. Zolang het profiterende deel van de bevolking groot genoeg is, kan de situatie blijven bestaan. Gloort er hoop voor de democratie nu steeds meer burgers opstaan? Of hebben zoveel mensen nu een comfortabel (semi) overheidsbaantje dat terugkeer naar democratie een illusie blijft? De wereldgeschiedenis leert ons dat deze verdeling uiterst scheef kan lopen voordat de balans doorslaat. Zolang de economie in Nederland groeit zal er geen kritieke massa ontstaan voor een ommezwaai. Recessie biedt wellicht hoop op verandering.

 1. Koninkrijksrelaties M van BZ en. Wetsvoorstel maakt verbod mogelijk op partijen die democratie ondermijnen – Nieuwsbericht – Rijksoverheid.nl. Published December 22, 2022. Accessed December 30, 2022. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/22/wetsvoorstel-maakt-verbod-mogelijk-op-partijen-die-democratie-ondermijnen
 2. Schroder T. I&O-zetelpeiling: weinig ontwikkelingen, coalitie nog altijd in zwaar weer. I&O Research. Published November 18, 2022. Accessed December 30, 2022. https://www.ioresearch.nl/actueel/io-zetelpeiling-weinig-ontwikkelingen-coalitie-nog-altijd-in-zwaar-weer/
 3. D66 wil het makkelijker maken om politieke partijen als Forum voor Democratie te verbieden – Joop – BNNVARA. Accessed December 30, 2022. https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/d66-wil-het-makkelijker-maken-om-politieke-partijen-als-forum-voor-democratie-te-verbieden
 4. Biddiss M. Disease and Dictatorship: The Case of Hitler’s Reich. J R Soc Med. 1997;90(6):342-346. doi:10.1177/014107689709000616
 5. The Nuremberg Laws | Facing History and Ourselves. Accessed December 30, 2022. https://www.facinghistory.org/resource-library/nuremberg-laws
 6. Davey Smith G. Lifestyle, health, and health promotion in Nazi Germany. BMJ. 2004;329(7480):1424-1425.
 7. Campbell Cocks G. 59The State of Health. In: Cocks GC, ed. The State of Health: Illness in Nazi Germany. Oxford University Press; 2012:0. doi:10.1093/acprof:oso/9780199695676.003.0004
 8. Wynia S. Nederland wordt weer een Europese Grondwet in gerommeld. Wynia’s Week. Published May 11, 2022. Accessed January 2, 2023. https://www.wyniasweek.nl/nederland-wordt-weer-een-europese-grondwet-in-gerommeld/
 9. Reuters. EU warns Musk that Twitter faces ban over content moderation -FT. Reuters. https://www.reuters.com/technology/eu-warns-musk-that-twitter-faces-ban-over-content-moderation-ft-2022-11-30/. Published November 30, 2022. Accessed January 2, 2023.
 10. Boer J de. De EU waarschuwt Elon Musk dat Twitter verbannen kan worden, als het platform zich niet aan de regels houdt. Business Insider Nederland. Published December 1, 2022. Accessed January 2, 2023. https://www.businessinsider.nl/europese-unie-verbannen-twitter-dsa-wetgeving-sociale-media-elon-musk/
 11. Guy Verhofstadt on Twitter. Twitter. Accessed January 2, 2023. https://twitter.com/guyverhofstadt/status/998984519406555136
 12. Thierry Breton [@ThierryBreton]. 👋 @elonmusk In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules. #DSA. Twitter. Published October 28, 2022. Accessed January 2, 2023. https://twitter.com/ThierryBreton/status/1585902196864045056
 13. VIDEO. Twitter : Elon Musk “ne pourra pas faire ce qu’il veut” en Europe, prévient Thierry Breton. Franceinfo. Published November 18, 2022. Accessed January 13, 2023. https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/twitter/video-twitter-elon-musk-ne-pourra-pas-faire-ce-qu-il-veut-en-europe-previent-thierry-breton_5484501.html
 14. European Commission 🇪🇺 [@EU_Commission]. The Code of Practice on Disinformation will be backed up by the Digital Services Act, which means that companies that don’t comply face fines of up to 6% of global turnover. #DSA #CodeOfPractice #DigitalEU https://t.co/9gGdOfQ7ff. Twitter. Published June 16, 2022. Accessed January 13, 2023. https://twitter.com/EU_Commission/status/1537391801182699521
 15. ‘Noord-Nederland biedt bodem voor antioverheidsextremisme.’ NRC. Accessed January 13, 2023. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/22/onbehagen-is-groter-dan-jihadisme-a4149125
 16. Suchtelen E van. In Noord-Nederland is de extremist zelden een jihadist. Trouw. Published November 23, 2022. Accessed January 13, 2023. https://www.trouw.nl/binnenland/in-noord-nederland-is-de-extremist-zelden-een-jihadist~babeda96/
 17. Nederlanders meest negatief in Europa over migranten | Buitenland | AD.nl. Accessed January 9, 2023. https://www.ad.nl/buitenland/nederlanders-meest-negatief-in-europa-over-migranten~abc3bb1e/
 18. Anti-azc-protest staat niet op zichzelf: “Mensen denken: en wij dan?” Published August 21,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *