Nederlands Dagblad – Pennywise Poundfoolish

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1170298/een-vaste-huisarts-werkt-het-efficientst-regel-er-goede-finan

De huisarts lost meer dan 90% van de zorgvragen op voor 10% van het totale zorgbudget. In geval van noodzakelijke bezuinigingen zou geen enkele beleidsmaker die bij zijn volle verstand is het in zijn hoofd halen om juist op die huisartsenzorg te gaan beknibbelen. ‘Pennywise, poundfoolish’ heet dat in goed Nederlands. Als de huisartsenzorg kapot gaat klopt iedereen aan bij het ziekenhuis. De kosten daarvan zijn een veelvoud van de huidige kosten. Het systeem zal dus óf volledig vastlopen óf het wordt alleen beschikbaar voor de rijken, zoals dat in de meeste landen het geval is.

Toch is bezuinigen op de huisartsenzorg precies wat het kabinet de zorgverzekeraars heeft laten doen. De zeer efficiënte Nederlandse huisartsenzorg, waar veel landen alleen maar van kunnen dromen, is kapotgemaakt door jarenlange bezuinigingen. De tweede factor die hieraan heeft bijgedragen is de opkomst van de part-time ‘huisarts’. Het zijn niet de alom verguisde ‘commerciële ketens’ die het probleem zijn. Investeerders waren er immers altijd al. De reden dat ze nu voet aan de grond krijgen in huisartsenland is dat de part-time huisarts de te koop staande praktijk niet koopt! Ze wil geen verantwoordelijkheid dragen voor de zorg van vaste patiënten. De ouderwetse huisarts die dat wél wil wordt geconfronteerd met het volgende toekomstscenario: Een eigen onderneming in een markt waar praktijkruimte en benodigd personeel (praktijkondersteuners en assistenten) schaars is en steeds duurder wordt, terwijl zijn winst door verzekeraars en ambtenaren middels regelgeving wordt beknot. Een onderneming waarvan de winst al 20 jaar niet is meegegroeid met de economie. Een onderneming waarin voorgaande huisartsen, verenigd in de LHV, zich steeds meer verplichtingen hebben laten opleggen zonder vergoeding te eisen. Het praktijkhouderschap is zó onaantrekkelijk gemaakt dat weinigen er nog voor kiezen. En van de artsen die er wel voor kozen gooit jaarlijks een steeds hoger percentage huisartsen de handdoek in de ring. 

Zo komen huisartsenpraktijken beschikbaar voor investeerders. De enige manier waarop die, met de huidige karige vergoedingen, nog winst kunnen maken is door veel patiënten in te schrijven en weinig huisartsen in dienst te nemen. Dat is dus wat zij zullen doen. Investeerders zijn geen liefdadigheidsinstellingen en ze hebben ook niet de zorgplicht die de overheid heeft (maar verzaakt). 

Onderzoek laat zien dat mensen die een vaste huisarts hebben gemiddeld langer leven dan mensen die geen vaste huisarts hebben. Voor dit opmerkelijke resultaat zijn tal van verklaringen. Er wordt minder onnodige (risicovolle) diagnostiek verricht, er worden beter beslissingen gemaakt op basis van de kennis die de huisarts over de patiënt heeft, consultgesprekken verlopen efficiënter, de patiënt heeft meer vertrouwen in de arts. In alle gevallen gaat het erom dat de huisarts de patiënt kent en de patiënt de huisarts. Dit voordeel is verloren gegaan. Een invallende, onbekende huisarts heeft geen toegevoegde waarde boven een even onbekende ziekenhuisarts. 

Alle reden dus om het tij te keren! Verlos de huisarts van de zorgverzekeraars. Zij kosten veel geld maar voegen, zoals hoogleraren Smidt en Weggeman eerder hebben betuigd in deze krant, geen waarde toe. Helemaal niet in de huisartsgeneeskunde. De financiering van de huisartsenzorg kan en moet anders. Zo kan het praktijkhouderschap weer aantrekkelijk gemaakt, en de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar gehouden worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *