Ora et labora

1 november 2023

‘’Madam, there is a woman who wants to speak to you’’, roept Dickson, onze watchman. Ik loop naar de grote schuifdeur die hij op een kier heeft gezet. Eenmaal buiten gekomen zie ik een vrouw op de grond zitten. Ze heeft een zak bij zich, waar nog een klein beetje meel in zit. Waarnemen en interpreteren, een nóg moeilijkere opgave hier in Malawi. We zijn hier nog maar zo kort. Een getekend gezicht, kapotte schoenen, helemaal onder het stof, ze lijkt ook een paar tanden te missen. Ze kijkt me niet aan, richt haar blik naar de grond. Dickson vertaalt. De vrouw heeft zes kinderen, in totaal acht monden te voeden inclusief zichzelf.

Gisteren werden we voor het eerst geconfronteerd met deze werkelijkheid hier achter onze eigen poort. Van anderen hebben we wel gehoord dat dit zo nu en dan voorkomt, zeker in deze komende maanden. Maar wanneer het dan je eigen erf op komt, krijgt dit een heel andere lading. 

Philip en Annet (onze huishoudster, tevens vrouw van Dickson) lopen samen naar de poort.

In Nederland is het vandaag Dankdag, van oorsprong om te danken voor gewas, arbeid en visserij. Vandaag de dag richt zich dat voornamelijk op onze arbeid, vaak verbonden aan allerlei maatschappelijke thema’s. 

In Malawi zou je de momenten van dank- en biddag beter om kunnen draaien. Precies vandaag, 1 november, begint hier officieel het regenseizoen. Men staat aan het begin van een periode van zaaien, planten en hopen op voldoende opbrengst straks aan het einde ervan ergens eind maart/begin april. Binnenkort verandert het rode stoffige landschap in een groene oase, zou je denken.

Maar tegelijk betekent dit ook het begin van een periode van extremere armoede en honger. De mensen zijn door de voorraden heen van de opbrengst uit het voorjaar en de nieuwe oogst moet nog gezaaid worden.

Te midden van zoveel misère zou de moed je gemakkelijk in de schoenen kunnen zakken. Waar te beginnen, wat te doen? 

Deze morgen vond ik bemoediging in de volgende tekst:

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn. ~ 1 Kor. 15:58 

One thought on “Ora et labora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *