Zelf doen!

Eerst de ‘morning devotion’. We krijgen een donderpreek van het hoofd verpleging. De rest van de dag zal hij weinig meer uitvoeren, maar dit doet hij met verve! Het gehoor, vooral jonge verpleegkundestudenten, wordt een half uur lang uitgemaakt voor ‘depraved generation!’ Als onderbouwing beschrijft hij de ook hier gedragen mode: gescheurde broeken. Vroeger waren het immers alleen de gekken die kapotte kleding droegen! Dus!

Dan de overdracht van de Female Ward. Een patiënt die gisterenavond is opgenomen met een acute asthma-aanval heeft nog altijd een zuurstofsaturatie van 88% en ze gedraagt zich vreemd. Wanneer ik opmerk dat 88% te laag is, en dat vreemd gedrag een symptoom kan zijn van zuurstofgebrek, krijg ik terug: ‘No, no, this is just hysteria! We have a lot of hysteria issues in Female Ward. Trust me! I know my gender!’

Tot zover even de gang van zaken in het ziekenhuis.

Hier thuis doen we alles zelf! Philip is twee, en als het geen ‘nee’ is dan is het wel ‘zelf doen!’ We hebben de strijd over schoeisel een beetje opgegeven; hij loopt de hele dag op z’n blote pootjes door het bos, de tuin, de moestuin, en het huis. Af en toe loopt ie wondjes op maar gedragsverandering brengt t niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik geef niet het goede voorbeeld..

Ik regel zelf het elektriciens- en loodgieterswerk. Uren in de weer met leidingen op het plafond waar het >40 graden is. Het plaatstalen dak moet ik niet aanraken..
Een aantal weken geleden begaf de 4000L watertank het. Ik heb maar niet gewacht op de loodgieter van de missie, maar heb zelf een nieuwe gezocht in de stad 3 uur rijden verderop. De politie vond dit vervoer uiteraard een mooie reden voor een boete.

Enigszins desorienterend zo’n watertank. Daar is het zuiden!

Brood is amper te krijgen, men eet hier Nsima (maispasta). Brood bak ik dus ook zelf. Het kostte een paar weken voordat ik het zuurdesem goed had (de bacteriën werken met deze temperatuur wat sneller) maar dan heb je ook wat:

Pizza idem dito:

Afgelopen dinsdag belde de directeur me. Of ik hem overmorgen wilde vertegenwoordigen op een vergadering met eeen grote donor in Nkhoma. Zo gezegd zo gedaan. Ik vind de wegen hier doodeng dus ik sla het aangeboden vervoer beleefd af en rijd 5 uur naar het zuiden.

Uitzicht vanaf Mt Nkhoma bij zonsopgang (de meeting begon pas om 8 uur dus dat kon mooi nog even).

Wat losse flodders:

 • Het winkeltje in de buurt
 • De keuken voor de ‘guardians’ in het ziekenhuis: elke patiënt heeft iemand bij zich die eten, verpleging en andere ondersteuning verzorgt. Dat doet het ziekenhuis niet..
 • Een andere bestemming voor muskietengaas…
 • Naai-atelier Uncle Davie.

En dan als toegift: Philip aan de wandel!

Studenten

‘Daddy, daddy.. God, why I am alive?’
-11 jarig jongetje – 7 oktober 2023- 

Keer op keer kent men de vogel aan de veren. Keer op keer zien we gewelddadige protesten waarbij Joodse jongeren, in het zwart gekleed, maskers op, bandana’s om, boos scanderen, schreeuwen, ‘genocide’ roepen, of ‘from the river to the sea, israel will be free’, universiteitsgebouwen bestormen, publiek goed vandaliseren, politie massaal gemobiliseerd moet worden, tientallen arrestaties voor geweld en bedreiging verricht worden, universiteiten gesloten worden vanwege de onveilige situatie, etc. 

Net zo kon men in Israel de boom aan haar vruchten kennen: waar Hamas keurig waarschuwingen liet uitgaan naar de burgerbevolking, alvorens een gerichte aanval uit te voeren op militaire doelen, zich daarbij tot het uiterste inspannend om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken, trok Israel zonder waarschuwing, verkrachtend, martelend en plunderend Gaza in, waarbij het hele gezinnen, jong tot oud, bruut in hun huizen afslachtte of verbrandde, kinderen verkrachtte (‘Daddy, daddy, God why am I alive..?’) ouders martelde en vermoordde, burgers van jong tot oud ontvoerde, feestvierders op een festival in wilde paniek voor zich uit lieten rennen alvorens ze neer te maaien. Onderwijl roepend ‘pray to Allah to bless me with another Jew dog to kill’… Oh wacht… Huh? Dat klopt niet toch? 

Nee..

Dat klopt niet. 

Het was andersom.

(1234)

Hamas wil geen Palestijnse staat. Hamas wil Israel vernietigen en alle Joden dood. En als het even kan ook alle Christenen, Amerikanen, en iedereen die hun Islam niet aanhangt. 

Israel heeft niet als doel de Arabische Palestijnen te vernietigen, anders had het dat al lang gedaan. Israel is in 1947, in tegenstelling tot de Arabische Palestijnen, akkoord gegaan met een tweestaten-oplossing. Israel heeft in 2005 Gaza verlaten en haar eigen burgers gedwongen hun bezit daar op te geven en te vertrekken. Desondanks is het Gaza blijven steunen met elektriciteit, water en brandstof.

Hamas is, na het vertrek van Israel uit Gaza, democratisch verkozen door een overgrote meerderheid van de bevolking. Ook nu kan het rekenen op de goedkeuring, niet alleen van de Arabische Palestijnen, maar zelfs van de helft van de Moslims in bijvoorbeeld Engeland.

Hamas heeft meer internationale hulpgelden ontvangen dan welke andere groep ter wereld ook. Het had een Singapore aan de Mediterranee kunnen bouwen maar gebruikte alle geld voor het bouwen van raketten en tunnels en voor het extravagante leven van haar leiders in Qatar. 

Als Israel, zoals wordt geroepen, proportioneel zou moeten reageren op Hamas’ slachting, dan zou het zoveel mogelijk burgers verkrachten, martelen, afslachten, verbranden en ontvoeren, totdat het door Hamas’ militair ingrijpen gestopt zou worden. Gelukkig doet Israel dat niet.

Dan nu de vraag: wat in de wereld motiveert rijke, gepriviligeerde, Westerse studenten om te protesteren voor ‘Palestina’, waarmee ze de Arabische inwoners van Palestina lijken te bedoelen, en tegen ‘Israel’, waarmee ze de Joodse inwoners van Palestina lijken te bedoelen? 

De frasering van deze vraag doet al één antwoord vermoeden: een vrijwel afwezige kennis van de geschiedenis, van de regio, en van de betrokken ideologieën en religies.

Een tweede verklaring geldt voor een klein deel van de Westerse, en voor een groot deel van de Islamitische demonstranten: antisemitisme.

Een derde verklaring echter (mijns inziens, want natuurlijk niet te bewijzen) is simpelweg verlaat puberaal gedrag. (protestanten aan de UvA tegen de politie: ‘we are just kids!’) Het is normaal dat kinderen zich op een bepaalde leeftijd gaan afzetten tegen hun ouders, en vaak ook tegen veel waar hun ouders voor staan, de cultuur waar ze in opgegroeid zijn, de kerk, de politiek, etcetera. Hier in Malawi, waar ik momenteel woon, is het opleidingsniveau veel lager maar worden kinderen veel vroeger volwassen. Zesjarige meisjes hebben vaak de verantwoordelijkheid voor hun jongere broertjes, twee jaar later koken ze en helpen ze oogsten en hout en water halen. Het krijgen van verantwoordelijkheid, geconfronteerd worden met de zware realiteit van het dagelijkse leven, met armoede, dat maakt een mens volwassen. Dit alles ontbreekt deze studenten. En daarom blijven ze hangen in het puberale afzetten tegen alles waar hun ouders, hun land en hun cultuur voor stonden. 

Wellicht is dit een te hoopvolle, te rooskleurige, te naïeve verklaring. Ik hoop dat deze studenten inderdaad niet beter weten. Dat ze niet echt geloven dat de Arabische Palestijnen een tweestaten-oplossing willen. Dat ze niet echt geloven wat Hamas zelf verklaart als doel te hebben. Dat ze niet echt geloven dat Israel genocide zou bedrijven. Dat ze niet echt geloven dat stoppen met vechten voordat Hamas vernietigd is een reëele optie is. 

Ik hoop dat ze niet beter weten. Niet dat het hun daden vergeeflijk maakt, maar toch…

Hamas

Neem een volstrekt neutrale en ongeïnformeerde persoon. Hij observeert een (online) debat zonder de inhoud van de gebezigde teksten te kunnen horen. Het enige dat hij ziet is vorm en houding: wordt er geschreeuwd, wordt er gescholden, wordt er gescandeerd of juist geargumenteerd, klinkt men agressief, draagt men maskers, worden er HOOFDLETTERS gebruikt, wordt er gevloekt, met ogen gerold, gezucht, sluit men zich af? Op basis hiervan kan hij zich al een oordeel vormen. Soms helpt het om even ‘uit te zoomen’ en te proberen als die neutrale persoon een debat te beschouwen.

In het debat over de situatie in Gaza levert deze vorm-analyse een helder beeld op.

Amid conflict in Gaza, students demonstrate in support of the Palestinians at Columbia University in New York, Oct. 12. PHOTO: JEENAH MOON/REUTERS

Betreffende de inhoud van het debat valt het op dat beide partijen vaak geheel langs elkaar heen communiceren, voor zover dat dan nog communicatie te noemen is, en dat het historisch besef van deelnemers vaak erg oppervlakkig is. Daarom is het nuttig om eerst een aantal misverstanden op te helderen.

 1. Vaak lijkt men er vanuit te gaan dat er een volk bestaat, ‘de Palestijnen’, dat sinds jaar en dag in het land Palestina woonde, en dat een ander volk, Israel, dit land binnengetrokken is en bezet heeft. In werkelijkheid is het gebied door de Romeinen rond het jaar 100 ‘Palestina’ genoemd ,en iedereen die er woonde heette voortaan Palestijn. De Joodse Palestijnen maar ook de Arabische Palestijnen, de Turkse, Armeense, Griekse en Romijnse Palestijnen. Al sinds meer dan 3000 jaar wonen er Joden in Palestina. Ze werden vaak gedeeltelijk verdreven, door achtereenvolgens de Assyriërs, de Babyloniërs, de Romeinen en de Kruisvaarders. Altijd was een deel, en vaak het grootste deel, van de bevolking Joods. Er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan. Alleen een gebied met Palestijnse Joden en Palestijnse Arabieren, geregeerd door, achtereenvolgens, de Mamlukken (tot 1517), de Turken (tot 1920) en de Britten (tot 1948).
 2. Vaak stelt men dat ‘de Palestijnen’ (waarmee dan de Arabische Palestijnen worden bedoeld) een eigen staat willen stichten. Dat is niet het geval. Halverwege de 20e eeuw kregen veel van de bezette gebieden in de wereld (koloniën, protectoraten, mandaten) onafhankelijkheid. Ik wil niet zeggen ‘terug’ want in de meeste gevallen was er vóór de kolonisatie nooit sprake geweest van enige vorm van eenheid in het betreffende gebied. Nederland gaf Indonesië en Suriname op, Duitsland gaf Oost Afrika op, Engeland gaf veel Afrikaanse en Midden Amerikaanse koloniën op, Spanje en Portugal gaven Zuid Amerikaanse kolonieën op, België gaf Congo op. Dit alles vaak onder internationale druk. Frankrijk heeft nog het meeste moeite gehad met het afscheid nemen. Frans Guyana is bijvoorbeeld nog steeds onderdeel van Frankrijk. Ook uit Palestina trokken de Britten zich, onder druk van de VN, terug. Het VN besluit van een tweestaten-oplossing werd door de Joodse Palestijnen geaccepteerd. Zij stichtten de staat Israel. Het besluit werd niet geaccepteerd door de Arabische Palestijnen, en evenmin door de Arabische buurlanden. Beiden stelden meermaals dat de enige acceptabele uitkomst voor hen de uitroeiing van de Joden en de vernietiging van de staat Israel is.
 3. Vaak neemt men Hamas niet serieus als Hamas stelt dat het de Joodse staat en alle Joden wil vernietigen.
 4. Vaak lijkt men te denken dat Israel buitensporig veel burgerslachtoffers maakt. Dat is niet het geval. Israel beschermt de burgers van Gaza beter dan dat Hamas dat doet. Israel voert oorlog tegen een organisatie die erop uit is om juist zoveel mogelijk burgerslachtoffers te (laten) maken. Liefst voor de camera. De Gaza oorlog vindt plaats in uitermate moeilijke omstandigheden wat betreft burgerslachtoffers. En toch, al deze zaken in aanmerking genomen, maakt Israel relatief minder burgerslachtoffers dan de Westerse troepen in Irak, Afghanistan, WOII etc. Terwijl de omstandigheden daar makkelijker waren en de vijand er niet opuit was zoveel mogelijk burgers op te offeren.
 5. Vaak stelt men dat Israel genocide pleegt. Genocide = “handelingen verricht met de intentie om een nationale, ethnische, raciale of religieuze groep te vernietigen”. Als Israel dat had willen doen, de Arabische Palestijnen vernietigen bijvoorbeeld, hadden ze dat allang kunnen doen. Ze zijn oppermachtig in de regio. Israel doet er juist alles aan om alleen Hamas te vernietigen en beschermt de burgerbevolking van Gaza beter dan dat Hamas dat doet… Het vernietigen van een terroristische organisatie heet geen genocide. Hamas is geen ras, geen ethnische, nationale of religieuze groep. Het doel van Hamas is wél genocide. Hamas stelt dat zelf letterlijk in zijn handvest.
 6. Men lijkt te denken dat Israel Gaza bezet. Israel heeft in 2005 al haar troepen teruggetrokken uit Gaza en zelfs alle Joodse burgers gedwongen hun bezit in Gaza te verlaten. Gaza kreeg een eigen bestuur, hield verkiezingingen en koos voor Hamas. Ondanks dat Hamas de biljoenen aan hulpgeld inzet om tunnels en raketten te bouwen verzorgt Israel drinkwater en elektriciteit voor Gaza en medische zorg, zelfs voor de zoon van een Hamas kopstuk..
 7. Men noemt Gaza een ‘openluchtgevangenis’ van Israel, en men denkt dat het nog meer internationale hulp nodig heeft. Gaza grenst zowel aan Israel als aan Egypte. Gaza ontvangt meer hulpgelden dan welk land ook ter wereld. Het had inmiddels het Singapore van de Mediterranee kunnen zijn. Maar in plaats daarvan heeft het alle hulpgelden besteed aan het bouwen van tunnels en raketten, het trainen van terroristen en het extravagante leven van de Hamas kopstukken in Qatar, en crepeert de bevolking.
 8. Vaak lijken met name rijke, geprivilegieerde Westerse, postmodernistische, politiek linkse jongelui te menen dat Hamas een verzets- of bevrijdingsorganisatie is, en dat support voor Hamas en verzet tegen Israël een teken van progressiviteit is. Ze lijken niet te weten dat Hamas alles haat waar zij voor staan, en waar ze hun privileges aan te danken hebben: het Westen, Amerika, democratie, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, vrijheid van seksuele voorkeur, etcetera. De meesten van de protesterende studenten zouden door Hamas acuut verkracht worden vanwege hun outfit of afkomst, of van een flatgebouw gegooid worden om hun seksuele voorkeur. De enige plek in het, overwegend Islamitische, Midden Oosten waar zij veilig zouden zijn, en vrij, is in de, overwegend Joodse, democratie Israël…

Iemand zonder kennis van bovenstaande achtergrondinformatie zou men kunnen vergeven wanneer hij de leus ‘From the river to the sea..’ scandeerde. (Als ongeïnformeerd scanderen, of scanderen überhaupt, vergeeflijk is.)

Mét deze kennis op zak, wordt het debat een heel stuk helderder, en blijven er bitter weinig redenen over om dit soort leuzen te bezigen behalve sadisme, (zelf)haat, Islamisme en/of antisemitisme.